Moti

Delegatët e Kuvendit Komunal miratojnë raportin e kryetarit për punën një vjeqare të vitit 2016 Delegatët e Kuvendit Komunal miratojnë raportin e kryetarit për punën një vjeqare të vitit 2016

Zyra e informimit e komunes së Kamenicës ka shkruar se kuvendi në seancën e sotme i miratoi edhe dy ...

Read More

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e  nevojave dhe sfidave të komunitetit Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e nevojave dhe sfidave të komunitetit

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e p...

Read More

Policët në çajtore, hoxha u vë gjobë në veturë Policët në çajtore, hoxha u vë gjobë në veturë

Një hoxhë në Skënderaj u ka vënë një “gjobë” zyrtarëve policorë në shenj vetëdijësimi për shkak të p...

Read More

Ndjekje si nëpër filma në Kamenicë, arrestohet shtetasi serb Ndjekje si nëpër filma në Kamenicë, arrestohet shtetasi serb

Koha.net raporton se policia e Kosovës ka njoftuar se një shtetas i Serbisë pasi nuk përfilli urdhra...

Read More

Kryetari Sinani: Shkolla mikëse "Sejdi Kryeziu"në Roganë do të bëhet me paisje sportive 
Kryetari Sinani: Shkolla mikëse "Sejdi Kryeziu"në Roganë do të bëhet me paisje sportive

Zyra e informimit e Komunës së Kamenicës shkruan se  ështe aprovuar kërkesa e kryetarit nga Ministri...

Read More

5 deri 100€  do të gjobiteni për hedhjen e mbeturinave jashtë vendeve të caktuara! 5 deri 100€ do të gjobiteni për hedhjen e mbeturinave jashtë vendeve të caktuara!

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë publikuar ...

Read More
 
Top